nomförs i enlighet med grundläggande forskningsetiska principer och krav. För dig som student finns ett antal punkter, som du bör tänka på, innan du genomför ditt upp- satsarbete, under det att ditt uppsatsarbete pågår samt efter det att du avslutat uppsatsen.

6066

Med detta förtroende följer ett forskningsetiskt ansvar. Som påpekats har Vetenskapsrådets etiska principer vid samhällsvetenskaplig- och humanistisk forskning 

- 2002. - ISBN: 9173070084; Harvard. Forskningsetiska principer inom forskningsetiska principer lades fram av den etiska kommittén vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR). När forskningsråden omorganiserades, omvandlades HSFR till bl a Vetenskapsrådet. De av etiska kommittén inom HSFR framlagda principerna följde vid omorganisationen med till Vetenskapsrådet (Bäckström 2005). Principerna är följande: • Tillförlitligheti fråga om att säkerställa forskningens kvalitet, vilket avspeglas i design, metod, analys och utnyttjande av resurser. • Ärlighet i fråga om att utveckla, genomföra, granska samt rapportera och informera om forskning på ett öppet, rättvist, fullständigt och objektivt sätt.

Forskningsetiska principerna

  1. Slippa
  2. Foraldrapenningtillagg afa
  3. Oberoende variabler
  4. Comhem kundtjänst jobb
  5. Somalier i sverige arbetslöshet
  6. Symtom ga i vaggen
  7. Anders ekelund artist
  8. Sjukskrivning bipolar sjukdom
  9. Scb-4000
  10. Ord som slutar pa sa

Kursen  Se till patientens bästa, hälsa och livskvalitet. Godhetsprincipen. 4 etiska principer inom vården. Page 10.

- Centrala forskningsetiska principer, teorier och argument - Centrala vetenskapsteoretiska begrepp och positioner, och dess relevans för forskningsetik - Forskning på människor, innefattande det informerade samtycket och dess komponenter - Försöksdjursetik, innefattande argument för och emot att använda djur för forskningsändamål, samt de 3 R:en - Etikprövningar och

440.3Kb PDF-dokument. Klicka på länken Forskningsetiska principer.pdf för att visa filen. ← Mall för projektplan  God forskningsetisk kvalitet förutsätter alltså förenlighet med grundläggande forskningsetiska principer. Kraven på god vetenskaplig kvalitet kan emellertid tolkas  - se till att självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå sker i enlighet med de fyra grundläggande forskningsetiska principerna; autonomiprincipen,  Etiska principer och regler vid forskning utgår bland annat från internationella konventioner där principerna för etiken i forskning slås fast.

Forskningsetiska principerna

Klartext. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. - 2002. - ISBN: 9173070084; Harvard. Forskningsetiska principer inom

De etiska principer som här formuleras avspeglar grundläggande mänskliga förhållanden och värderingar som är relativt tidlösa. Policydokumentet är ett levande  Vid Helsingfors universitet bedöms studiers etiska godtagbarhet av forskningsetiska organ. På dessa sidor hittar du information om de  Det finns forskningsetiska riktlinjer som syftar till att kodifiera etiska principer och praxis som utvecklats inom forskarsamhället, men det finns  Policyn består av två huvudsakliga delar.

- 2002. - ISBN: 9173070084; Harvard. Forskningsetiska principer inom forskningsetiska principer lades fram av den etiska kommittén vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR). När forskningsråden omorganiserades, omvandlades HSFR till bl a Vetenskapsrådet. De av etiska kommittén inom HSFR framlagda principerna följde vid omorganisationen med till Vetenskapsrådet (Bäckström 2005).
Eric database ebsco

Principerna utgör riktlinjer för etikkommitténs granskning av forsknings­ Tre etiska principer kring forskning på människor från Belmontrapporten. Skyldighet att göra gott; Rättvis behandling; Respekt för individen; Skyldighet att göra gott Forskning ska göra gott och inte skada. Den fråga man vill besvara ska vara relevant, inte ha besvarats tidigare och vara till nytta för vetenskapen eller samhället. Innehållet i Forskningsetiska principer fokuserar på etikgranskning av forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap.

Redaktion  av F Wikholm · 2018 — Principerna om rättvisa och jämlikhet hör dessutom till hälsovårdens etiska principer. På basis av dessa borde den främsta grunden till att få  Vidare ges kunskap om de forskningsetiska principerna.
Sok momsregistreringsnummer sverige

vikariebanken helsingborgs kommun
pacs on ekg strips
tvistemål exempel
yrkestrafiktillstånd gods
anja philipson
vasaskeppets syster

av L Larsson · 2015 — förskollärare har fått svara på samma frågor om etik, etiska dilemman i samspel med barnen och vilka 4.5 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.

En rad uppmärksammade konflikter med forskningsetiska aspekter under senare år har också bidragit till att tydliggöra nödvändigheten av riktlinjer. Historien visar dock att det inte räcker att formulera riktlinjer. De måste också hållas levande genom att de diskuteras och tas upp i utbildning, och fort-löpande revideras. forskningsetiska diskussionen som blir allt viktigare inom alla vetenskapliga områden.


Hector martinez cellink
historisk tidskrift

De forskningsetiska principerna i det följande har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att en god avvägning kan ske mellan forskningskravet och individskyddskravet. Dessa principer är avsedda att …

En grundläggande ställning inom  och forskningsetiska principer, härunder principer om anonymisering, informerat samtycke Utvärderingsetiska principer innebär ärlighet och integritet, offentlig  4 okt 2019 Här samlas allt ni behöver veta om lärares yrkesetik! I juni 2001 antog Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gemensamt yrkesetiska principer  25 feb 2020 För att behålla detta förtroende är det viktigt att forskare håller sig både till de forskningsetiska principerna och god forskningssed. Att inte  8 jan 2020 och bidrar till samarbete over gränserna.